Nieuws

Wij leven in een cultuur van de toekomst, een cultuur van de volgende dag. Van morgen word ik gelukkig, morgen zal ik...

Anthony de Mello
  • Facebook
  • Contact

Boektitel: De verborgen dynamiek van familiebanden

11 december 2013

nieuws_boek_familiebanden_thumbVeel van onze overtuigingen en psychische problemen vinden hun oorsprong in de familie waar wij zijn opgegroeid en openbare zich in onze huidige relaties. De therapeutische methode van Bert Hellinger maakt verstoorde verhoudingen binnen familieverbanden zichtbaar door de verborgen dynamiek van familiebanden in kaart te brengen. Door een fysiek opstelling in ruimte van familieleden ontstaat er een zichtbaar psychologisch patroon, waarin de emotionele spanningsvelden binnen deze familierelaties zich aftekenen.

Zo kan een kind, vaak onbewust, verstrikt raken met een ander lid uit de familie en diens emoties overnemen. Als er bijvoorbeeld binnen een familie ooit sprake was van zelfdoding, kan zich dat openbaren doordat een familielid zich met het lot van die bewuste persoon verbindt en verstrikt raakt in de emotionele complicaties daarvan. Via de therapeutische familieopstellingen van Hellinger kunnen deze spanningsvelden zichtbaar worden gemaakt en de start betekenen van een proces van integratie en heling.

‘De verborgen dynamiek van familiebanden’ introduceert het werk van Bert Hellinger voor de eerste maal in Nederland, nadat zijn werkwijze in Duitsland en Engeland voor zeer positieve reacties had gezorgd. Do coauteurs geven gedetailleerd aan hoe deze methode toegepast en verfijnd kan worden, met als doel het individu los te maken uit zijn emotionele verstrikkingen.